รองเลขาฯนายกลงใต้ชมโครงการกอ.รมน.ภาค4

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และคณะฯ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการนาร้างเฉลิมพระเกียรติ ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ บ้านตันหยงลิมอ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เข้าไปดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ประชาชนในพื้นที่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนจะเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า บริเวณหน้าค่ายสิรินธร
ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ก่อนที่จะได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจประชุมร่วมกัน กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป