พณ.แนะผู้ส่งออกเตรียมรับมือเขตการค้าเสรี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผู้ส่งออกไทยควรเร่งเตรียมความพร้อมรับความตกลง เพื่อการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นความตกลงฉบับล่าสุด โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 มี.ค.53 เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ จากความตกลงดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในขณะนี้ ทางกรมมีความพร้อมสำหรับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้ที่สนใจจะขอใช้สิทธิ์ ในการส่งออกสินค้าไปในภูมิภาคอาเซียน หรือออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยสาระสำคัญของความตกลงจะครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า การค้าบริการ กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า และทรัพย์สินทางปัญญา โดยในปีแรกของการมีผลบังคับใช้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จะลดภาษีเป็น 0 ทันที คอบคลุมสินค้ากว่า ร้อยละ 90 ของรายการสินค้าทั้งหมด และจะทยอยลดภาษี จนเหลือ 0 ในทุกรายการ ภายในปี 2560