ปปท.ชงผลสอบทุจริตงบภัยพิบัติให้ยธ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภิญโญ ทองชัย เลขาธิการ ป.ป.ท. กล่าวว่า ได้สรุปรายงานการตรวจสอบการทุจริตงบประมาณภัยพิบัติของ 6 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ร้อยเอ็ด นครพนม อุดรธานี กาฬสินธุ์ สุรินทร์ และสกลนคร ให้นายพีระพันธุ์
สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับคดีไปไต่สวน โดยพบมูลความผิดในทุกอำเภอ ที่สุ่มตรวจรวม 168 จุด วงเงินงบประมาณ 475 ล้านบาท หลายพื้นที่ไม่เกิดเหตุภัยพิบัติแต่เบิกงบประมาณไปใช้ ที่สำคัญในการประเมินความเสียหาย และตกลงราคากับผู้รับเหมา มีคณะกรรมการจากอำเภอเพียงชุดเดียว เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างทุกโครงการมีเพียงคนเดียว ทำให้ไม่เกิดการเปรียบเทียบราคาจ้าง และแทบไม่มีคนจากหน่วยงานภายนอกอำเภอ เข้าร่วมเป็นกรรมการ