ปณิธานแจงรัฐไม่ต้องการขัดแย้งผู้ใด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่ประจำโฆษกสำนักนายกฯ เปิดเผยภายหลัง นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงว่า ที่ประชุมรายงานภาพรวมทั่วไป เกี่ยวกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน
โดย นายกฯ ยืนยันว่า รัฐบาล ไม่ต้องการมีความขัดแย้งกับผู้ใด ซึ่งแม้ขณะนี้มีความเสี่ยงต่อเหตุรุนแรง จากสถานการณ์ทางการเมืองอยู่บ้าง แต่รัฐบาลก็มีแผนรองรับแล้ว ขณะเดียวกัน กำชับให้หน่วยงานราชการ ดูแลสถานที่ของตนเองให้ดี โดยประสานความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายความมั่นคงให้มากขึ้น พร้อมกับ เฝ้าระวังเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการชุมนุม หรือ เหตุการณ์ที่จะพัฒนาไปได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมฟังการประเมินของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ส.ม.ช.) ที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง การซักซ้อมเตรียมแผนการให้มากขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมไม่ได้มีการหารือเกี่ยวกับเหตุระเบิด เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้ รศ.ดร.ปณิธาน ปฏิเสธที่จะกล่าวถึง 8 จุดเสี่ยง ที่ถูกลอบปองร้ายว่า เป็นจุดใดบ้าง โดยกล่าวเพียงว่า ให้สอบถามจากหน่วยงานด้านความมั่นคง