ผบช.น.นัดถกโผตร.ใหม่อีกรอบวันนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลทุกนาย และผู้บังคับการอำนวยการ เพื่อประชุมพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับรองผู้บังคับการ เป็นสารวัตร วาระประจำปี 2552 ตามที่หนังสือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ตำรวจได้ออกคำสั่งการแต่งตั้งโยกย้าย มีผลในวันที่ 16 ก.พ. นี้ พร้อมเพรียงกันทุกคน กองบัญชาการตำรวจนครบาล เนื่องจากได้มีเหตุผลความจำเป็นบางประการ เพื่อให้ดำเนินการกรณีดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุม
ดังกล่าว จะมีขึ้นในเวลา 10.00 น. ของวันนี้