จีนทยอยเลิกนโยบายการเงินแบบผ่อนปรน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวระบุว่า ธนาคารกลางจีน ประกาศจะทยอยหยุดใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนปรน เพื่อกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ หลังเศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งแล้ว โดยธนาคารแห่งประเทศจีน จะค่อยกลับสู่การดำเนินนโยบายการเงินในระดับปกติ หลังจากที่ใช้นโยบายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการประกาศผ่านทางรายงานประจำเดือน

ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางจีน ระบุว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน จะพิจารณาปัจจัยรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และสภาพคล่องภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อกำหนดนโยบายที่เหมาะสม

นอกจากนี้ในรายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่า การยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมและอาศัยความร่วมมือกันระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของ
ราคาสินทรัพย์ ไปจนถึงกระแสการเคลื่อนย้ายเงินทุน