พลังงานจ่อประกาศใช้น้ำมันB3แทนB2มีค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ประมาณปลายเดือนมีนาคม หรืออย่างช้าต้นเดือนเมษายน จะสามารถจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล บี 3 แทนน้ำมันไบโอดีเซล บี 2 ได้ เนื่องจาก ผลการศึกษาข้อมูลวัตถุดิบ ที่ผลิตไบโอดีเซล โดยเฉพาะ น้ำมันปาล์มมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้ตลอดทั้งปี และยืนยันว่า ไม่จะไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอน โดยจะมีความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 ประมาณ 1.8 ล้านลิตร

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล จำนวน 53 ล้านลิตร แบ่งเป็น ไบโอดีเซล บี 5 จำนวน 23 ล้านลิตร ไบโอดีเซล บี 2 จำนวน 30 ล้านลิตร