ยอดเบิกค่ารักษาพยาบาลปี 52 พุ่งกว่า 6 หมื่นล้านบาท

ยอดเบิกค่ารักษาพยาบาลปี 52 พุ่งกว่า 6 หมื่นล้านบาท

ยอดเบิกค่ารักษาพยาบาลปี 52 พุ่งกว่า 6 หมื่นล้านบาท เกี่ยวกับ สวัสดิการ

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

พบสิทข้าราชการเบิกเกินสูงลิ่ว พบข้าราชการทุจริตเบิกจ่ายเกินจริง นายกเร่งหาแนวทางควบคุม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งจัดทำรายละเอียดของการเบิกจ่ายค่ารักษา พยาบาล รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เงินเบิกจ่ายของสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อนำมาประเมินผลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งระบบ เพื่อนำไปสู่หาแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลให้อยู่ในกรอบ และดูแลให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องมากขึ้น โดยอยู่บนหลักพื้นฐานสำคัญว่าการได้รับสวัสดิการทั้ง 3 รูปแบบต้องไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบ

ทั้งนี้ ยอมรับว่าการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการค่อนข้างสูงมากโดยปี 52 อยู่ที่กว่า 60,000 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายตรงที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดู แล้วว่ามีสาเหตุจากอะไร ขณะที่การเบิกจ่ายของ สปสช.ก็ไม่ได้มีปัญหาเกินกว่าที่จะขอสำนักงบประมาณได้ แต่ได้ย้ำให้ดูแลในเรื่องของโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและโรคที่มีเทคโนโลยี พัฒนาไปเร็วกว่าการแก้ไข ขณะที่การเบิกจ่ายของ สปส.ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนัก

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า ล่าสุด ครม.ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แล้วซึ่งกำหนดคำนิยามของการรักษาพยาบาลไว้ชัดเจนว่า เป็นการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่ผู้มีสิทธิและบุคคลใน ครอบครัวของผู้มีสิทธิเพื่อรักษาโรค, ตรวจวินิจฉัย, ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต และรวมถึงตรวจสุขภาพ, สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดแต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม รวมทั้งได้กำหนดสิทธิการได้รับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลในกรณีต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล รวมถึงครอบครัว และหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการขอรับสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วย

ก่อนหน้านี้ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุว่า การเบิกจ่ายงบประมาณในปี 52 เพื่อการรักษาพยาบาลสูงถึง 61,300 ล้านบาท โดยพบว่ามีข้าราชการทุจริตเบิกจ่ายเกินจริงสูงที่สุดในรอบ 3 ปี และคาดว่าในปี 53 นี้ จะเบิกจ่ายสูงขึ้นอีก หากไม่ควบคุม และส่งผลให้ต่อภาระงบประมาณที่กันไว้ โดยกรมบัญชีกลางเตรียมลงนามกับหลายองค์กรเพื่อตรวจสอบข้าราชการด้วย โดยปัญหาที่ตรวจพบมากคือ การเบิกค่ายาโดยไม่ระบุความจำเป็น หรือข้อบ่งใช้ การคิดค่าการบริการพยาบาลทั่วไปเกินจำนวนวันนอน การคิดค่าใช้เครื่องมือทางการแพทย์ การตรวจห้องปฏิบัติการ เกินกำหนดกรมบัญชีกลาง การเบิกค่าวัสดุพื้นฐานในการทำหัตถการซ้ำซ้อนกับค่าหัตถการ.

 

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด