เนคเทค คาดไม่เกิน2วันรู้ผลทดสอบGT200

เนคเทค คาดไม่เกิน2วันรู้ผลทดสอบGT200
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เนคเทค คาดผลทดสอบ GT200 จะเปิดเผยข้อมูลได้อย่างเร็วที่สุดช่วงเย็นของวันที่ 15 ก.พ. หรืออย่างช้าที่สุดช่วงเช้าวันที่ 16 ก.พ.

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจระเบิด จีที200 แถลงข่าวผลการทดสอบครั้งที่ 2 ว่า ขณะนี้ทั้งทีมซ่อน และทีมค้นหาได้ทำการทดสอบเครื่องจีที 200 เสร็จแล้ว 15 ครั้ง ซึ่งจะเสร็จสิ้นการทดสอบครบ 20 ครั้ง ภายในเวลา 20.00 น. จากนั้นจะเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพภายในห้องทดสอบ แต่ไม่สามารถนำเจ้าหน้าที่ทั้งทีมซ่อนและทีมค้นหามาเปิดเผยข้อมูลใดๆ ได้ เนื่องจากทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทดสอบทางลับ

ซึ่งคาดว่าจะเปิดเผยข้อมูลได้อย่างเร็วที่สุดช่วงเย็นของวันที่ 15 ก.พ. หรืออย่างช้าที่สุดช่วงเช้าวันที่ 16 ก.พ. ทั้งนี้จะประสานคณะกรรมการชุดใหญ่ให้มาประชุม เพื่อจะได้เปิดเผยข้อมูลผลทดสอบให้เร็วที่สุดก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี

ซึ่งการทดสอบครั้งนี้ทุกฝ่ายปฎิบัติตามกฎระเบียบที่ตกลงร่วมกันไว้อย่างเคร่งครัด จึงไม่พบปัญหาและอุปสรรค จึงขอให้ประชาชนที่เฝ้าติดตามผลเชื่อมั่นในการทดสอบ เพราะครั้งนี้เป็นไปอย่างเที่ยงตรง โปร่งใส สามารถตรวจสอบเอกสารและข้อมูลทุกขั้นตอนได้อย่าง 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลการทดสอบจะแยกเป็นข้อมูล และสถิติได้หลายวิธี เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการใช้เครื่องจีที 200 ทั้งนี้ เรามีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลผลการทดสอบไว้ยังที่ปลอดภัย และความลับ มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างดี