สมศ.ถกมหาวิทยาลัยนอกที่ตั้ง

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. วันที่ 25 ก.พ.นี้ ตนจะนำเรื่องการประเมินศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะมีการประเมินภายนอกรอบสาม เข้าหารือว่าจะประเมินศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง โดยต้องเชื่อมโยงและให้มีผลต่อมหาวิทยาลัยแม่ด้วยหรือไม่ เพราะเรื่องต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน และตนก็เพิ่งจะได้เข้าร่วมประชุมบอร์ด สมศ.เป็นครั้งแรก จึงไม่รู้ว่าที่ผ่านมา สมศ.ได้มีการหารือเรื่องดังกล่าวไปมากน้อยแค่ไหนแล้ว

ผอ.สมศ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในการประชุมวันดังกล่าวจะหารือเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมของหลักเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสาม เพื่อจะได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้นำร่องกับสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามในวันที่ 22 ก.พ.นี้ ตนจะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในทุกระดับ มาหารือกันก่อน เพื่อนำความคิดเห็นที่หลากหลายเสนอต่อบอร์ด สมศ.พิจารณาต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด