รองประธานพรรคฝ่ายค้านในพม่าที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัว เรียกร้องให้มีการเจรจาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองประธานพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ เอ็นแอลดี. ของนางออง ซาง ซู จี ที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากการกักบริเวณภายในบ้านของตนเองกล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลทหารพม่าเจรจาข้อตกลงกับพรรคฝ่ายค้านก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีนี้ คำกล่าวเรียกร้องของนายติน โอ วัย 83 ปี รองประธานพรรคเอ็นแอลดี. มีขึ้นระหว่างที่เขาสักการะเจดีย์ชเว ดากอง หลังได้รับอิสรภาพจากการควบคุมตัวนาน 7 ปี พร้อมระบุว่า เนื่องจากเขาเป็นชาวพุธ จึงมาสักการะเจดีย์ดังกล่าวเพื่อขอพรให้เกิดสันติภาพต่อประชาชนชาวพม่า อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า การปล่อยตัวเขาจะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด หากนางออง ซาน ซู จี และนักโทษการเมืองอีกราว 2,100 คน ไม่ได้รับอิสรภาพก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศ

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด