ตรุษไทยสกลคนจีน และเวียดนาม เริ่มแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เทศกาลวันตรุษไทยสกลคนจีน และเวียดนาม ได้เริ่มขึ้นแล้ว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยในเย็นวันนี้ จะมีขบวนแสดงวัฒนธรรม 3 ชนชาติ คือไทย จีน และเวียดนาม อาทิ ขบวนแสดงสิงโตมังกรทอง ขบวนสาวงามในชุดประจำชาติ และการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง เคลื่อนไปตามถนนสุขเกษม ซึ่งตลอดเส้นทาง ตกแต่งด้วยโคมไฟสีแดง สัญลักษณ์วันตรุษจีน ก่อนจะไปร่วมเฉลิมฉลองตรุษจีน ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน และเวียดนาม โดยมี นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานอย่างทางการ โดยงานเทศกาลไทยสกลคนจีน และเวียดนาม ประชาชนที่สนใจ และนักท่องเที่ยว สามารถมาเที่ยวงานได้ บริเวณลานคนเมืองภายในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร มีการจัดถนนอาหารวัฒนธรรมไทยจีน และเวียดนาม ตลอดการแสดงพื้นเมือง ของแต่ละชนชาติ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 16 ก.พ. นี้