กระทรวงสาธารณสุข พร้อมดำเนินการตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจ ให้ทุกจังหวัดร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข พร้อมดำเนินการตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจ ให้ทุกจังหวัดร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการถ่ายโอนสถานีอนามัย นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า กระทรวงสาธารณสุข พร้อมที่จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจ เพื่อทำให้งานสาธารณสุขในพื้นที่ได้รับการพัฒนาดียิ่งขึ้น โดยขณะนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ 500 แห่ง มีความพร้อมรับโอนสถานีอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ โดยให้ทุกจังหวัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ขอบรรจุตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั่วประเทศทุกสาขาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548-2552 ประมาณ 22,000 คน และยังเป็นลูกจ้างชั่วคราว บรรจุเป็นข้าราชการทั้งหมด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ให้มีความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งในจำนวนนี้ได้ได้ขอตำแหน่ง 3,000 อัตรา เพื่อรองรับพยาบาล 3,000 คน ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาที่จะจบในปี 2554

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด