เอแบคโพลปชช.86.1%เชื่อมั่นบทบาทนายกฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผย ผลวิจัยเอแบคเรียลไทม์โพล เรื่อง เสียงของสาธารณชนต่อดัชนีความเป็นผู้นำของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปรียบเทียบกับผลสำรวจเดือนสิงหาคม ปีที่ผ่านมา กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,109 ครัวเรือน ดำเนินการสำรวจ ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2553 ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 87.3 ทราบข่าวกรณีการขว้างปาสิ่งปฏิกูลเข้าไปในบ้านพักนายกรัฐมนตรี และส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 79.6 มองว่า เป็นการคุกคามนายกรัฐมนตรี และเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนเกินครึ่ง หรือร้อยละ 55.1 สูญเสียความเชื่อมั่น ต่อตำรวจเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงดัชนีความเป็นผู้นำ ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยเปรียบเทียบกับผลสำรวจ ในช่วงเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมา พบว่า ในเกือบทุกตัวชี้วัดของความเป็นผู้นำ ในการสำรวจครั้งล่าสุด สูงกว่าผลสำรวจในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่น ด้านการควบคุมอารมณ์ได้ดี เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 73.8 และเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ร้อยละ 86.1 ด้านความรู้ความสามารถ เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 61.8 และเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ร้อยละ 84.3 ด้านความเคร่งครัดต่อหลักศีลธรรม