จ.พิษณุโลก จัดพิธีแต่งงานตามแบบประเพณีไทยเนื่องในวันแห่งความรัก มีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน 19 คู่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.พิษณุโลก จัดพิธีแต่งงานตามแบบประเพณีไทยเนื่องในวันแห่งความรัก มีผู้เข้าร่วมพิธี 19 คู่ เช้าวันนี้(14ก.พ.53 )ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ชาวแพ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีแต่งงานตามแบบประเพณีไทยซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน ททท.สำนักงานพิษณุโลก จัดขึ้นเนื่องในวันแห่งความรักเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติ และประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป เป็นการส่งเสริม เผยแพร่ และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีไปสู่เยาวชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีคู่บ่าวสาวเข้าร่วมพิธี 19 คู่ โดยมีเจ้าบ่าวฝ่ายชายชาวเยอรมันนี และสหรัฐอเมริกา 2 คู่ ในวันวันนี้มีญาติของผู้เข้าร่วมพิธีแต่งงาน และประชาชนชาวพิษณุโลกเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด