จังหวัดตราด ให้บริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่เกาะหมากอำเภอเกาะกูด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด จะออกให้บริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่เกาะหมากอำเภอเกาะกูด 18 กุมภาพันธ์ 2553 (14 ก.พ.53) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราดกำหนดจะจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยนำหน่วยบริการภาครัฐออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รับทราบความต้องการของประชาชน เพื่อให้ส่วนราชการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนต่าง ๆให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยในเดือนกุมภาพันธ์ จังหวัดตราดกำหนดให้มีการออกบริการในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านเกาะหมาก หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยมีหน่วยบริการให้บริการ อาทิ งานทะเบียนราษฎร์ งานส่งเสริมการเกษตร การรับบริการต่อทะเบียนภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเกาะหมากและอำเภอเกาะกูด ร่วมรับบริการโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด