เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มอบภาพพระประธาน พร้อมประวัติความเป็นมาแก่วัด 10 แห่ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มอบภาพพระประธานให้กับวัดในพื้นที่ 10 แห่ง เพื่อประชาชนชาวพุทธได้สักการะ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางธีรพร พรพฤฒิพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 10 วัด ได้แก่ วัดมหาธาตุ,วัดเพชรวราราม,วัดไตรภูมิ,วัดโบสถ์ชนะมาร,วัดประตูดาว,วัดช้างเผือก,วัดภูเขาดิน,วัดทุ่งสะเดียง,วัดพระแก้ว และวัดโพธิ์เย็น วัดแต่ละแห่งจะมีพระประธานเพื่อประกอบศาสนกิจ และให้ประชาชนชาวพุทธได้สักการะกราบไหว้ เช่น พระพุทธมหาธรรมราชา ที่วัดไตรภูมิ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวเพชรบูรณ์นำมาประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ หรือ พระประธานหลวงพ่อเพชรมีชัย วัดมหาธาตุ ที่เชื่อกันว่าเป็นพระแห่งความโชคดีมีชัย แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตราย เป็นต้น ประกอบกับในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมที่น่าสนใจ มีโบราณสถานที่เก่าแก่ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำรูปภาพพร้อมคำบรรยายเกี่ยวกับพระประธานของแต่ละวัดมอบให้วัดทั้ง 10 แห่ง โดยในภาพประกอบด้วย รูปพระประธาน พร้อมคำบรรยาย ชื่อ ประวัติ หลักฐานการค้นพบ พุทธลักษณะขององค์พระ และคำบูชา ซึ่งรูปพระประธานและคำบรรยายดังกล่าว จะช่วยให้ประชาชนที่เข้าสักการะกราบไหว้ ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของพระประธานในแต่ละวัดได้เป็นอย่างดี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด