สวนดุสิตโพลล์ เผย ประชาชนขอพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ให้เศรษฐกิจดี ค้าขายดี ร่ำรวย มีเงินทองใช้เหลือเฟ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพลล์ เผยผลสำรวจ ประชาชนขอพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ให้เศรษฐกิจดี ค้าขายดี ร่ำรวย มีเงินทองใช้เหลือเฟือ สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ต่อ "วันตรุษจีน ในปีนี้ จำนวน 1,544 คน ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2553 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.78 ระบุว่า ปัจจัยหรือเรื่อง ที่ส่งผลให้ไม่มีความสุขในช่วงวันตรุษจีน คือ ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี สินค้า น้ำมันราคาแพง รองลงไป คือ สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง และ อุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและการเดินทาง ส่วนความคิดเห็นของประชาชนระหว่างตรุษจีนปีนี้ กับปีที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.78 ระบุว่า ตรุษจีนปีนี้มีบรรยากาศคึกคักมากกว่าปีที่แล้ว รองลงไป ระบุว่า ประชาชนออกมาซื้อของเซ่นไหว้กันมากขึ้น โดยเฉพาะที่เยาวราช และพ่อค้า แม่ค้าขายของดีกว่าปีที่แล้ว ขณะที่ พร ที่ประชาชนอยากได้ในวันตรุษจีนมากที่สุด คือ ขอให้เศรษฐกิจดี ค้าขายดี ร่ำรวย มีเงินทองใช้เหลือเฟือ รองลงไปคือ ขอให้ครอบครัวมีความสุข ลูกหลานเป็นเด็กดี กตัญญูรู้คุณ และ ขอให้สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด