มูลนิธิเด็กกำพร้าชมโครงการศก.พอเพียง

มูลนิธิเด็กกำพร้าชมโครงการศก.พอเพียง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ( กอ.รมน. ) ภาค 4 ส่วนหน้า พล.ต.จุลเดช จิตถวิล หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้การต้อนรับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีมุสลิมไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้เดินทางมาเพื่อขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.อ.บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การเดินทางของมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าฯ ครั้งนี้ ทางคณะ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่ใกล้เคียง และโครงการด้านสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเยียวยาและฟื้นฟูครอบครัวของผู้ประสบเคราะห์กรรม รวมทั้ง ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้