กรมศิลปากร เตรียมย้ายร้านค้าบริเวณวัดมงคลบพิตรออกจากบริเวณมรดกโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมศิลปากร เตรียมย้ายร้านค้าบริเวณวัดมงคลบพิตรออกจากพื้นที่มรดกโลก พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อบริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการอำนวยการและควบคุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีมติให้ย้ายทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา ออกจากพื้นที่ใจกลางอุทยานประวัติศาสตร์ฯ 1,810 ไร่ ว่า ในการประชุมที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง ไม่ขัดข้องและทำหนังสือรับทราบส่งมาให้คณะกรรมการอำนวยการแล้ว พร้อมมอบหมายให้กรมศิลปากร หารือกับมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 แห่ง ว่า ยังติดปัญหาในเรื่องใดอีกหรือไม่ เพื่อนำข้อสรุปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการในการประชุมครั้งต่อไป ด้านนายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงการจัดระเบียบร้านค้าโดยรอบวัดมงคลบพิตร ว่า กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสร้างร้านค้าบริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า จำนวน 300 ร้าน ซึ่งหากสร้างเสร็จแล้วจะให้ร้านค้าต่าง ๆ ย้ายเข้าไปจำหน่ายสินค้าในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งการจัดระเบียบรถราง รถบัส รับส่งผู้โดยสารไปยังโบราณสถานต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะทำให้เอื้อประโยชน์ต่อการจำหน่ายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด