ประธานการจัดงาน มหาศิวะราตรี ระบุ เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานการจัดงาน มหาศิวะราตรี ระบุ เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อขออำนาจบารมีสิ่งศักดิสิทธิ์ช่วยให้ประเทศชาติเกิดความสงบ พระครูญาณสยมภูว์ ประธานการจัดงาน มหาศิวะราตรี กล่าวถึง การจัดงานวันมหาศิวะราตรี ว่า ได้จัดขึ้นพร้อมกันเป็นประจำทุกในประเทศที่มีผู้นับถือพระศิวะทั่วโลก แต่สำหรับประเทศไทยเพิ่งมีการจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรก โดยผู้จัดงานต้องการขออำนาจบารมีพระศิวะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประเทศชาติมีความสงบ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งงานจะประกอบด้วย การสักการระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในพิธี และการปทักษิณา เวียนขวารอบศิวลึงค์ 108 รอบ เพื่อขอพรจากพระศิวะ และวันนี้ ( 13 ก.พ. 53 ) จะเริ่มด้วยพิธีบวงสรวงโดยพราหมณ์จากสำนักพระราชวัง พิธีบูชาพระศิวะ 108 พระนาม การสวดมนต์บูชาพระศิวะมหาเทพ รวมถึงพิธีประสาทพรแก่ผู้ร่วมงานทุกคน ตนเองจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิธีมหาศิวะราตรี ที่ลานคนเมือง เขตพระนคร โดยงานจะจัดไปจนถึง 24.00 น. วันนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด