สหเรือง มุกดาหาร ได้รับคัดเลือกเข้าประกวด ทูบีนัมเบอร์วัน ดีเด่นระดับประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน บริษัทสหเรือง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร เข้ารอบระดับประเทศเป็นปีที่ 2 ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จากงานมหกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอุไรรักษ์ ลิ้มธรเบญจพล แรงงานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จัดประกวดแข่งขันชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ได้ส่งชมรมเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวด ใน 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท สหเรือง จำกัด ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และ ประเภทสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผลการประกวดปรากฏว่า ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน บริษัทสหเรือง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร เข้ารอบระดับประเทศเป็นปีที่ 2 โดยจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเตรียมการเข้าประกวดจาก ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด