ตม.เข้ม ตรวจคนเข้าเมือง ช่วงตรุษจีน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ต.วิษณุ ปราสาททองโอสถ ผบก.ตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัดเตรียมพร้อม และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการรองรับการตรวจผู้เดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ทางด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสากล โดยเฉพาะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งคาดว่า จะมีผู้เดินทางเข้าออกเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ ในวันที่ 12-21 ก.พ.นี้ ซึ่งมีการเพิ่มเที่ยวบินกว่า 370 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่า 60,000 คน จึงได้มีคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือข้าราชการตำรวจในสังกัด งดเว้นการลาหยุด ในวันเวลาดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ตามนั้น แม้จะมีการระดมกำลังอย่างเต็มที่ แต่ด้วยจำนวนช่องตรวจ ที่มีจำนวนใช้งานอย่างจำกัด อาจส่งผลให้ผู้โดยสาร ต้องรอผลการตรวจเอกสาร คนละกว่า 60 นาที จะส่งผลต่อมาตรฐานการอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะพยายามแก้ปัญหาดังกล่าว อย่างเต็มความสามารถ