แรงงานจังหวัดนราธิวาสฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพให้กับผู้ว่างงานในพื้นที

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อเวลา 15.30น. (12มี.ค.53) ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปิดการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 500 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 6รุ่น ซึ่งระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม2552ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ว่างาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงและให้ความรู้ด้านอาชีพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากการสอบถามผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ มีผู้ผ่านการอบรมจะจัดตั้งกลุ่มอาชีพแล้ว 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่โครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งนี้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด