กสท โทรคมนาคม เปิดตัวนวัตกรรมล่าสุด MiFi 2200 ตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบเคลื่อนที่ รองรับค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบเคลื่อนที่ MiFi 2200 รองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตนอกสถานที่และพื้นที่ต่างจังหวัดที่ไม่สามารถเดินสายอินเทอร์เน็ตได้ นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมล่าสุดด้านโทรคมนาคม เป็นฮอตสปอตหรือตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบเคลื่อนที่ ในชื่อ MiFi 2200 เพื่อรองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกปี ทั้งการใช้งานอินเทอร์เน็ตในที่พักอาศัย และการใช้งานอินเทอร์เน็ตนอกสถานที่ ที่ผู้บริโภคมีความต้องการใช้งานสูงมาก โดยอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายเคลื่อนที่ MiFi 2200 จะกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับ WiFi แต่สามารถใช้งานแบบเคลื่อนที่ได้และมีขนาดเล็กรองรับการใช้งานได้ 5 จุด ในเวลาเดียวกัน พร้อมรองรับโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูงทั้งระบบ 3 จี และ CDMA ได้เป็นอย่างดี โดยเบื้องต้นสามารถใช้งานได้ในเขตพื้นที่ 51 จังหวัด และจังหวัดที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานีและสงขลา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด