ศาลยกคำร้องโอ๊คเอมยันคตส.พูดยึดทรัพย์ได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กุล เลขานุการศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กล่าวว่า การที่ นายพานทองแท้ ชินวัตร และน.ส.พินทองทา ชินวัตร บุตรชายและบุตรสาวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้คัดค้านที่ 2 และ 3 ยื่นคำร้องต่อศาลว่า ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ คตส. ให้ข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนในลักษณะกล่าวอ้างข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง เพื่อชี้นำสังคมให้เข้าใจผิดอันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบิดา คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี บิดาของผู้ขอคัดค้านที่ 2 และ 3 และอาจส่งผลต่อรูปคดียึดทรัพย์ 7.6 หมื่นล้านบาท โดยแนบบทสัมภาษณ์ของ นายอุดม เฟื่องฟุ้ง ในบทสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันและบทสัมภาษณ์ของ นายแก้วสรร อติโพธิ ในหนังสือพิมพ์มาแนบท้ายคำร้องนั้น องค์คณะผู้พิพากษา ได้พิจารณาข้อความที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวแล้วโดยเห็นว่า คำร้องของผู้ขอคัดค้านที่ 2 และ 3 ไม่ต้องด้วยกฎบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่งมาตรา 30 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.42 มาตรา 18 วรรค 2 ที่ศาลจะออกข้อกำหนดใด ๆ เพื่อห้ามบุคคลตามคำร้องห้ามให้ข้อมูลข่าวสาร หรือแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายตามคำขอในคำร้อง จึงให้ยก
คำร้องแจ้งคำสั่งให้ผู้คัดค้านที่ 2 และ 3 ทราบต่อไป