มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานราชภัฏวชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 12 14 กุมภาพันธ์ 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานราชภัฏวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 12 14 กุมภาพันธ์ 2553 เมื่อเวลา 009.00 น.วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2553) ที่ห้องประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปเป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ ในงานราชภัฏวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 14 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ และเทคโนโลยี ที่เป็นผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้เป็นที่รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ผศ.ดร.ธวัชชัย นาคะบุตร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราภัฏชรเพชรบูรณ์ กล่าวว่าการจัดงานราชภัฏวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2553 ในครั้งนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้บูรณาการพันธกิจ ทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นสู่การพัฒนาท้องถิ่น เพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น โดยท้องถิ่น และเพื่อท้องถิ่น โดยในปีนี้ทางองค์การพิพพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)ได้จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มากมายกว่า 30 ชนิด มาร่วมจัดในงานราชภัฏวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้นตลอดช่วงการจัดงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย จึงขอเชิญเยาวชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมงานได้ต้องแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด