จ.ลำปาง เชิญชวนเที่ยวงาน "เทศกาลดอกเี้ยวบาน ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดลำปาง เชิญชวนเที่ยวงาน "เทศกาลดอกเสี้ยวบาน ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ชมดอยดอกเสี้ยวบาน ทะเลหมอกยามเช้าบนยอดดอยกิ่วฝิ่น นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง โดย อำเภอเมืองปาน ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน และชาวบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน จัดงาน "เทศกาลดอกเสี้ยวบาะหว่างวันที่ 13 21 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ลานดอกเสี้ยว บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 10.00 น. ภายในงานมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านของชนเผ่าม้ง ลาหู่ เย้า ปาเกอกะญอ การละเล่นพื้นบ้านชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง การแสดงดนตรีเพื่อชีวิต ขบวนคาราวาน "พิชิตดอยกิ่วฝิ่น เยือนถิ่นดอกเสี้ยวบาน ชมดอยดอกเสียวบาน ทะเลหมอกยามเช้าบนยอดดอยกิ่วฝิ่น ลิ้มรสอาหารพื้นบ้าน ยำใบเหมี้ยง หลามปลีกล้วยป่า ไข่ป่าใบตองเห็ดหอม และเลือกซื้อสินค้า OTOP มากมาย โดยนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองปาน โทรศัพท์ 054 276072

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด