สิ่งทอเหนื่อยขาดแรงงานหนัก

นายวิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผย ว่า ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเริ่มมีปัญหาขาดแคลนแรงงานกว่า 1 หมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มด้านความรู้ทางเคมี, วิศวกรรม และพนักงานระดับช่างเทคนิคด้านสิ่งทอ ดังนั้นต้องการให้รัฐบาลเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพื่อรองรับการพัฒนาสินค้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากสิ่งทอหลายประเภทได้รับความ สนใจจากลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มโฮมคไทน์ หรือ อุปกรณ์ที่ตกแต่งภายในบ้าน เช่น ผ้าปู ผ้าม่าน เป็นต้น มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่าง มาก คาดว่าในปี 53 จะขยายตัวเพิ่ม 35% เนื่องจากความต้องการ ในตลาดสหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่นและตะวันออกกลางมีสูง

ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย จะต้องเร่งปรับตัว พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น และสามารถยกระดับสินค้าให้เป็นที่ต้องการของคู่ค้า ส่วนรัฐบาลต้องเข้ามาสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยอย่างจริงจัง เพราะถือว่าเป็นหัวใจหลักที่จะเข้ามาปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอต่อไป ถ้าหากรัฐบาลไม่รีบฉวยโอกาสที่กำลังเข้ามา เชื่อว่าอุตสาห กรรมสิ่งทอจะเสียโอกาสทางการค้า และทำให้สูญรายได้เข้าประเทศมหาศาลด้วย

ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอมีแนวโน้มที่ดีและหาตลาดใหม่มาทดแทนตลาดเก่าได้.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด