นายกรัฐมนตรี มอบสินเชื่อบ้านมั่นคงตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบสินเชื่อบ้านมั่นคงกว่า 800 ล้านบาท ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ประธานคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ (12 ก.พ.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานมอบสินเชื่อบ้านมั่นคงตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งจำนวน 857 ล้าน 9 แสน 5 หมื่นบาท แก่องค์กรชุมชนที่ได้รับอนุมัติโครงการฯ ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณครั้งนี้ ถือเป็นการลงทุนทางสังคม ที่จะทำให้คนจนในชุมชนแออัด ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนสถาบันการเงินในระบบ ได้มีโอกาสแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของตนเอง รวมทั้งสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยด้วยพลังของชุมชนและท้องถิ่น ด้าน นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. กล่าวว่า ผู้รับประโยชน์จากสินเชื่อไทยเข้มแข็งใน 81 โครงการมาจากกลุ่มผู้เดือดร้อน อาทิ โดนไล่รื้อ ชุมชนประสบภัยจากไฟไหม้ น้ำท่วม รวมร้อยละ 47 ขณะที่ร้อยละ 51 ขาดความมั่นคงเรื่องที่ดิน และอีกร้อยละ 2 เป็นชุมชนที่มีความแออัดในที่ดินเดิม ทั้งนี้ สินเชื่อบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็งในปี 2553 ซึ่งรัฐบาลอนุมัติให้ 3,000 ล้านบาท มีเป้าหมายแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรวมกว่า 20,000 ครัวเรือน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด