ธปท.คาดเวียดนามลดดองกระทบไทยวงจำกัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.บัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผย ถึงกรณีการลดค่าเงินดอง ของธนาคารกลางเวียดนามว่า ในเบื้องต้นคาดว่า ผลกระทบต่อประเทศไทย ที่เกิดจากกรณีดังกล่าว
จะอยู่ในวงจำกัด เนื่องจาก ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ของเวียดนามสูงกว่าไทยมาก ดังจะเห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อล่าสุด ในเดือนมกราคม ที่สูงถึงร้อยละ 7.1 ในขณะที่ อัตราเงินเฟ้อของไทย ในช่วงเดียวกัน อยู่ที่ร้อยละ 4.1 โดย
เชื่อว่า การดำเนินมาตรการดังกล่าวของเวียดนาม เป็นการประกาศมาตรการต่อเนื่อง หลังจากที่ได้มีการปรับลดค่าเงินบาทลง ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาขาดดุลการค้า