อบจ.อุตรดิตถ์ มอบทรัพย์สินที่มีอายุเกิน 10 ปี ให้กับโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบทรัพย์สินที่มีอายุเกิน 10 ปี รถตู้ ยี่ห้อโตโยต้าให้กับโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำพิธีมอบทรัพย์สินที่มีอายุเกิน 10 ปี ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ (รถตู้) ยี่ห้อ โตโยต้า ขนาด 11 ที่นั่ง ทะเบียน อต. ม 2236 ให้กับโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนฟากท่าวิทยา โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทรัพย์สิน ให้กับนายธงชัย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา โดย นายพีระศักดิ์ พอจิต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า การดำเนินการมอบทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจหนึ่งของท้องถิ่นในการเข้าไปช่วยเหลือ สถานศึกษาที่ขาดแคลน ซึ่งสนองต่อนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 7 ด้าน โดยเฉพาะ ด้านการศึกษา ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา โดยได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในทุกพื้นที่ สำหรับการมอบรถยนต์ (รถตู้) ครั้งนี้ เบื้องต้นคาดหวังว่า ทางโรงเรียนฟากท่าวิทยา จะสามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อติดต่อราชการต่างๆ และใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนได้อย่างครอบคลุม และเกิดประโยชน์กับนักเรียนในโรงเรียนอย่างชัดเจน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด