ปัตตานีคุมเข้มความปลอดภัย ช่วงตรุษจีน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคง แจ้งเตือนมาว่า จะมีการเคลื่อนไหว เพื่อก่อเหตุ ในช่วงตรุษจีนนี้ จึงส่งผลให้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี พล.ต.ต.พิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธ์ ผบก.ภ.จ.ปัตตานี และพลตรีจีระศักดิ์
ชมประสพ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา และป้องกันความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

โดยเฉพาะ งานมหกรรม 440 แห่งศรัทธา 130 ปี มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ท่องเที่ยวปัตตานี เทิดไท้สดุดีมหาราชา 8 วัน 8 คืน ซึ่งต้องมีการวางกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ และมาตรการดูแลความปลอดภัย เส้นทางให้กับครู เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับครูในพื้นที่ อย่างเข้มงวด และมากกว่าปกติ