กอร์ปศักดิ์โต้ชี้รบ.ให้ความสำคัญมาบตาพุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงในกรณีที่ นายวีระพงษ์ รามางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า รัฐควรเร่งออกกฎหมายลูกหรือจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาดูแลปัญหามาบตาพุด ว่า ในรัฐ
ธรรมนูญไม่ได้เขียนชัดว่าจะต้องออกเป็นกฎหมาย รัฐบาลจึงเห็นว่าเป็นแนวทางอื่นที่จะทำได้และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐบาลตีความเช่นเดียวกัน จึงได้ออกเป็นระเบียบประกาศไปยังสำนักนายกฯ เพื่อจัดตั้งองค์กรอิสระเฉพาะการณ์ อย่างไรก็ตามรัฐบาลให้ความสนใจ และให้ความสำคัญกับประชาชนด้านสุขภาพในพื้นที่ จึงจัดสร้างมาตรฐานใหม่ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่มาบตาพุด ซึ่งตั้งเป้าไว้ 1 ปี ให้ประชาชนประมาณ 12,000 - 16,000 คน ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ให้อย่างน้อยที่สุดมีมาตรฐานเทียบกับประชาชนที่ทำงานในโรงงาน

อย่างไรก็ตามเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยัง กล่าวต่อว่าภายใน 1 - 2 วันนี้ สำนักงานอัยการสูงสุด จะทำเรื่องถึงศาลปกครองให้พิจารณาอนุญาต 12 โครงการให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป แต่ยืนยันว่าจะไม่เปิดดำเนินกิจการ