ธ.กรุงเทพคาดเวียดนามลดดองไม่กระทบส่งออก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการผู้อำนวยการธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ปัจจัยทางการเมือง ถือเป็นปัจจัยหลักที่กดดัน นักลงทุนไม่กล้าเข้ามาลงทุน รวมถึงกดดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศส่วนการลดค่าเงินดอง
ของประเทศเวียดนามอีกร้อยละ 3.4 นั้น ถือว่าเป็นอัตราที่น้อยมาก และเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่งออกที่เป็นลูกค้าของธนาคารและของไทย เพราะต้องมีการปรับตัวและมาตรฐานในการผลิตและบริการ ให้มีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากการแข่งขันไม่ควรดูคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากการแข่งขันไม่ควรดูด้านราคาอย่างเดียว

ด้าน นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท. ) กล่าวว่า ผู้ค้าควรต้องประเมินความสามารถในทางการค้าพร้อมเชื่อว่า หากดูแลค่าเงินบาทให้ได้คงไม่มีผลกระทบ ซึ่งดูอัตราแลกเปลี่ยนควรดูในระดับภูมิภาค

ขณะที่ นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย กล่าวว่า การที่ประเทศ
เวียดนาม ประกาศปรับลดค่าเงินดอง ลงในวันนี้ ถือว่า เป็นไปตามที่หลายฝ่ายได้คาดการณ์ไว้ เนื่องจากเวียดนาม
ต้องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ผลจากมาตรการดังกล่าว อาจทำให้ความน่าเชื่อถือของเวียดนาม
ลดน้อยลง ในสายตานักลงทุนต่างประเทศ ขณะที่ผลกระทบต่อประเทศไทย จะทำให้การแข่งขันของผู้ประกอบการ
ไทยในตลาดโลกมีสูงขึ้น ทั้งนี้ต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ควรที่จะบริหารค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพและไม่
แข็งค่า หลุดระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้น ถึงระดับ 32.52
บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงกลางปีนี้