งานสีสันกับ สปข.2 บรรยากาศคึกคัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การจัดงานราตรีแห่งสีสัน กับ สปข. 2 จัดขึ้นเมื่อคืนของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การจัดงานครั้งนี้เพื่อหาเงินเข้าสวัสดิการของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี มีนางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสวยงามโดดเด่น เข้าร่วมงาน ภายหลังจากที่มีการกล่าวเปิดงานแล้ว ผู้ร่วมงานทุกคนร่วมกันร้องเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา จากนั้น นายบุญสนอง บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยภริยา ให้เกียรติเปิดฟอร์ลีลาศ และเข้าสู่การลีลาศของผู้ร่วมงานอย่างสนุกสนาน อบอุ่น เป็นกันเอง ในงานดังกล่าวนี้ มีการแสดงโชว์ลีลาศ ของเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดชมรมลีลาศอุบลราชธานี ที่ไปคว้ารางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการประกวดผู้ที่แต่งกายสีสันสวยงาม ประเภทชาย ได้แก่ คุณอานนท์ วงศ์ศรีวิไล ประเภทหญิง ได้แก่ คุณปานรดา ด่านวันดี ซึ่งได้รับสายสะพาย ช่อดอกไม้ และเงินสดคนละ 1 พันบาท โดยมีวงดนตรีคีตะบุศย์ บรรเลงเพลงที่มีความพะเราะมากกว่า 100 เพลงขับกล่อมและสร้างบรรยากาศแห่งสีสันกับ สปข. 2 ได้อย่างประทับใจ นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานไกด์อุบลดอทคอม นำช่างภาพฝีมือดี มาร่วมเก็บภาพบรรยากาศการจัดงานที่ประทับใจ เพื่อนำเสนอทางเว็บไซต์ของสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 และไกด์อุบลดอทคอม ให้ผู้ที่สนใจได้รับชมอีกด้วย ด้านนางสาวอัมพวัน เจริญกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 กล่าวว่า ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคอีสานตอนล่างที่มาร่วมง่านในครั้งนี้ ทำให้การจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด