อุตรดิษฐ์จัดงานส่งเสริมความรักความเข้าใจ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า วันที่ 14 ก.พ. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จัดงานส่งเสริมความรักความเข้าใจในครอบครัวขึ้น โดยเชิญคู่รักจะร่วมใช้ชีวิตผู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ในวันที่ 14 ก.พ. ตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.30 น. ในการจัดพิธีจดทะเบียนสมรสอำเภอเมือง จะได้จัดพิธีให้โอวาสและมอบใบสำคัญการสมรส ที่ สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ โดยมี นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และ นางภานุมาตีฐต์ ภริยา ผู้ว่าฯ ให้โอวาสแก่คู่สมรส ในโอกาสนี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้จัดขบวนรถไฟตู้พิเศษที่ 99 ด้วยตั๋วโดยสารพิเศษ รับส่งคู่สมรส ขึ้นจากสถานีรักไม่รู้โรย ถึง ปลายทางสถานีรักไม่รู้คลาย ขบวนรถจะออกจากชานชาลาหัวใจ ที่ สถานีรักไม่รู้โรย ในเวลา 09.09 น.