หนุนลดภาษีเอกชนช่วยอุ้มการศึกษา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ว่า การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งตนได้ติดตามงานของการศึกษาเอกชนมาโดยตลอด และเห็นว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก ตนในฐานะ รมว.ศธ.ยินดีที่จะสนับสนุน พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีกำลังที่จะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้อย่างแท้จริง เช่น เรื่องการอาชีวศึกษาเอกชน การลดหย่อนภาษีสถานศึกษาเอกชน และการจัดระบบเป็นนิติบุคคล เป็นต้น

ผมมุ่งหวังให้สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดูแลและแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาครู ระหว่างโรงเรียนรัฐและเอกชนร่วมกัน โดยจะให้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐในการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนครูระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนของรัฐในชนบท ซึ่งจะมีครูเอกชนเข้าไปช่วยสอนมากขึ้น นอกจากนี้จะส่งเสริมให้ผู้ที่บริจาคเงิน หรือ ผู้ที่สนับสนุนการศึกษาไดัรับสิทธิในการลดหย่อนภาษี ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ผมเชื่อมั่นว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันจะสามารถนำการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศได้ และหวังว่านโยบายหลักในการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.จะได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับต่อไป รมว.ศธ.กล่าว

นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมของโรงเรียนเอกชนนอกเหนือจากงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ นั้น เรื่องนี้ สช.ได้ดูแลอยู่แล้ว แต่หากผู้ปกครองสงสัยว่าโรงเรียนเอกชน เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเกินความเป็นจริงก็สามารถแจ้งมาที่ตนได้ทันที ซึ่งตนจะดูแลเป็นพิเศษ.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด