ชม.เตรียมจ่ายหนี้นอกระบบล็อตแรก4,995ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศักดิ์ชัย คำเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ กล่าวถึง ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ลงทะเบียนหนี้สินนอกระบบว่า ปัจจุบันมีประชาชนและเกษตรกรมาลงทะเบียนประมาณ 2 หมื่นราย จาก ธนาคาร ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ซึ่งได้มีการส่งบัญชีรายชื่อไปยังกระทรวงการคลังพิจารณา ล่าสุดกระทรวงการคลัง ได้ส่งรายชื่อกลับมาแล้ว เบื้องต้นจะพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือหนี้นอกระบบ จำนวน 4,995
ราย โดยมีวงเงินกว่า 536 ล้านบาท ซึ่งทางอำเภอและจังหวัด มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ช่วยเหลือบรรดาเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. ไปแล้ว 35 ราย เป็นเงิน 1,400,000 บาท