ยะลาเล็งสร้างจังหวัดเข้มแข็งลดความไม่สงบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางจังหวัด ได้กำหนดแผนพัฒนาจังหวัดเข้มแข็งขึ้นมา โดยในแผนนั้นได้กำหนดไว้ 3 แผนงานด้วยกัน คือ แผนงานสร้างความเป็นธรรม แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งแผนพัฒนาทั้งหมด ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการเ ช่น แผนโครงการพัฒนาแก้ไขเมืองยะลา เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำธรรมชาติ หรือ ที่เรียกว่า ผู้นำสี่เสาหลัก ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ยังได้กล่าวอีกว่า ในโครงการหมู่บ้านยะลาที่เข้มแข็ง ก็จะให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำศาสนาเหล่านี้ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยภายในหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้ว 4 เดือน และหมู่บ้านที่ดำเนินตามโครงการนี้ จำนวน 379 หมู่บ้าน ปรากฏว่า มี 38 หมู่บ้าน เริ่มมีความเข้มแข็งและยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเลย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!