บอร์ด TOG ไฟเขียว ร่วมทุนบริษัทต่างชาติ

นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ TOGเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ ดังนี้ บริษัทฯ จะร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ เพื่อลงทุนสร้างห้องแล๊ปฝนเลนส์พิเศษ ซึ่งเป็นการจัดตั้ง  บริษัทขึ้นใหม่ในประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียด                ประเทศมาเลเซีย                    ประเทศสิงคโปร์
ทุนจดะเบียน                  3 ล้านริงกิต                     2 ล้านเหรียญสหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น                 ร้อยละ 33                         ร้อยละ 33
ประเภทธุรกิจ               ผลิตเลนส์สั่งฝนพิเศษ                  ผลิตเลนส์สั่งฝนพิเศษ
เริ่มประกอบการ            ประมาณไตรมาสที่ 2/2553           ประมาณไตรมาสที่ 2/2553
แหล่งเงินทุน                ใช้เงินทุนของบริษัท                   ใช้เงินทุนของบริษัท               

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด