พณ.เรียกผู้เกี่ยวข้องหารือปรับราคาสินค้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ตนได้เชิญผู้ผลิตสินค้าทุกกลุ่มทั้งสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ อาหารกระป๋อง รวมถึงผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง และห้างสรรพสินค้า มาหารือ เพื่อรับทราบสถานการณ์ราคาสินค้าในช่วงต้นปี โดยจะขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าออกไป ในรายการที่ยังสามารถคงราคาไว้ได้ หลังจากการขอความร่วมมือ เพื่อลดภาระค่าครองชีพจะสิ้นสุดในช่วงเดือนมีนาคมนี้ และอาจกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชน และการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่า การปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า จะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อของประเทศ จึงต้องมีการพิจารณาราคาอย่างรอบคอบ แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ จะให้ความเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่ายในการขอปรับราคา ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ผลิต