สนง.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วม สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี วันนี้ (10 ก.พ.53) ที่หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รองศาสตราจารย์ชาลี มณีศรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา นางนิภา เจียมโฆสิต วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และ นายนิติกร กรัยวิเชียร อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง สืบเนื่องจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงฉายทั้งในประเทศไทยและระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศที่ทรงบันทึกไว้ในช่วงปี พ.ศ.2551-2552 จำนวน 186 ภาพ พร้อม DVD ที่พระองค์ทรงบรรยายเบื้องหลังการถ่ายภาพไว้เมื่อครั้งจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มาจัดแสดงให้ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในภาคตะวันออกได้มีโอกาสชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่า โดยแต่ละภาพได้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ ความใส่พระทัย แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่บ่งบอกถึงพระอารมณ์ขันของพระองค์ เช่น ภาพความลับ ภาพหันหน้า เมินหน้า ลูกนี้จองแล้ว เป็นต้น นิทรรศการดังกล่าวเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 5 มี.ค.2553

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด