กต.แจงสถานการณ์ศก.การเมืองต่อผู้แทน24ปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธานี ทองภักดี รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายกษิตย์ ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญ สมาชิกผู้แทนหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทยกว่า 24 ประเทศ ทั้งจาก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป และเอเชีย ร่วมฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจในไทย โดยนายกษิตย์ ได้ย้ำถึงความพร้อมของรัฐบาลในการรับมือกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีโดยตรง ภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้แทนหอการค้ามากขึ้น ส่วนประเด็นเรื่องเศรษฐกิจได้ชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีได้สร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวต่อนานาชาติแล้วในการประชุมเศรษฐกิจโลก ที่กรุงดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมทั้งชี้แจงแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดยคาดว่าในปีหน้า การส่งออกจะสูงถึงร้อยละ 15 ในขณะที่จีดีพีโตร้อยละ 4-5 ส่วนอัตราเงินเฟ้อและการว่างงานอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมเป็นตัวแทนประสานให้กับหอการค้าต่างประเทศในการกระจายข้อมูลให้ทราบ โดยผู้แทนหอการค้าต่างประเทศยังให้ความสำคัญเรื่องความสามารถในการแข่งขันที่ขึ้นอยู่กับ 2 ประเด็นหลักคือ ความมั่นคง เสถียรภาพทางการเมือง และหลักนิติธรรม ซึ่งผู้แทนหอการค้าต่างประเทศได้แสดงความพอใจต่อการดำเนินการของรัฐบาล