สสวท. อบรมครู ผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา จำนวน 36 แห่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ตาก จ. เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ยังมีการนำโครงการนี้ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยกำหนดหลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอนเผยแพร่องค์ความรู้ และได้มีการลงนาม ในข้อตกลงไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 โดยในข้อตกลง เป็นความร่วมมือระยะ 2 ปี 7 เดือน ถึง 30 กันยายน 2553

นอกจากนี้ โครงการเทคโนโลยี สสวท. จึงได้ ร่วมกับ สวทช. สพฐ. กศน. จัดอบรมครูในโครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าฯ ในวันที่ 16-19 ก.พ. 53 จำนวน 2 จุด ไก้แก่ จุดที่ 1สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จุดที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เพื่อให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ และสามารถนำความรู้ และสื่อการสอน ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!