หมอไทยชะลอไปเฮติอ้างไม่ปลอดภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมทีมแพทย์ส่งไปช่วยเหลือประชาชนในสาธารณรัฐเฮติว่า มีความจำเป็นจะต้องชะลอการส่งทีมช่วยเหลือไว้ก่อน เนื่องจากทีมแพทย์ทหารของไทย เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้วพบว่า ไม่มีสถานที่ให้พักอาศัยอย่างปลอดภัย ในระหว่างปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่มีสุขาและน้ำสะอาดจึงเป็นอุปสรรคในการทำงาน ประกอบกับขณะนี้เฮติ ได้รับความช่วยเหลือจากทีมแพทย์ฉุกเฉินจากองค์กรต่างประเทศเบื้องต้นแล้ว

นายแพทย์ศิริวัฒน์ กล่าวว่าจะประสานงาน เพื่อเสนอไปยังนายกฯ เพื่อพิจารณาให้ฝ่ายทหารช่างเข้าไปจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และจัดตั้งสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจนรักษาความปลอดภัยให้กับทีมแพทย์ ในระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่ที่เฮติด้วย แต่หากรัฐบาลไม่สามารถสนับสนุนได้ ก็พร้อมที่จะไปทำงานภายใต้การดูแลขององค์กรระหว่างประเทศ