จ.เพชรบูรณ์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2553 วันนี้(10 ก.พ.)นายกองเอกธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 พร้อมกล่าวสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรกองร้อยมาตรฐานกองร้อยที่มีผลงานดีเด่น และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของ อส. จำนวน 35 ทุน ด้านนายกองโท สุชาติ ราษฎร์ดุษดี ปลัดจังหวัดในฐานะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานว่าในปี 2553 กองบัญชาการรักษาดินแดนได้อนุมัติการสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกนาย เพื่อปฏิบัติภารกิจทั่วประเทศจำนวนกว่า 20,000 นาย เพื่อแก้ไขปัญหา ได้แก่ โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยมาตรการ Clean & Seal การแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาและการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริและงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ให้เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือศรัทธาของประชาชน ในฐานะกองกำลังท้องถิ่น และผลงานในปี 2552 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณา และมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้กับผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบ 56 ปี เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหมายที่จะอบรมประชาชนพลเมือง ให้มีความรู้ในการทำหน้าที่เพื่อช่วยป้องกัน บรรเทาภัยอันเนื่องมาจากสงคราม และภัยธรรมชาติ ร่วมกันรักษาความสงบสุข และความปลอดภัยของประเทศชาติ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!