คาด 3 วันหาที่เรียนให้นศ.พยาบาลโคราชได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรองจากสภาว่า ได้ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาที่เรียนให้กับนักศึกษาเหล่านี้ เช่น วิทยาลัยบรมราชนนี พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ที่นักศึกษาต้องใช้กับสถาบันแห่งใหม่ทั้งหมดและมอบให้รองศาสตราจารย์ น.พ.กำจร ตติยกวี รองเลขาคณะกรรมการอุดมศึกษาและฝ่ายกฎหมาย ของกระทรวงสาธารณสุขช่วยกันดูแลนักศึกษาพร้อมดูว่า จะเอาผิดกับอธิการบดีในเรื่องใดได้บ้าง

ด้าน น.พ.กำจร กล่าวว่า ได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวมรายชื่อของวิทยาลัยพยาบาล ที่ยังเปิดรับนักศึกษาโดยคาดว่า ใช้เวลา 2 - 3 วัน ถึงจะรวบรวมเสร็จ จากนั้น จึงแจ้งให้นักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนเข้ารับการศึกษาตามที่สมัครใจ