กต.แจงสภาหอการเมืองร้อนไม่กระทบลงทุน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธานี ทองภักดี รองอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการประชุมหารือร่วมสมาชิกหอการค้าต่างประเทศ จาก 21 หอการค้า ถึงสถานการณ์การเมือง และเศรษฐกิจของไทย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่า ถึงแม้เสถียรภาพทางการเมืองของไทย จะยังไม่มั่นคงแต่รัฐบาลก็มีความพร้อม ที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ และหากมีความรุนแรง จะต้องประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.บ.ความมั่นคง คณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงถึงสภาวะเศรษฐกิจของไทย ภายหลังจากนายกฯ เข้าร่วมประชุมในเวทีเศรษฐกิจโลกถึงพัฒนาการรัฐสภา โดยคาดว่า ในปีนี้อัตราการส่งออกของไทย จะเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 15 จีดีพี จะเพิ่มเป็น ร้อยละ 4 - 5 ซึ่งจากการประกาศแสดงท่าที ที่ชัดเจนของนักลงทุนครั้งนี้ ก็สร้างความพึงพอใจให้กับตัวแทนสมาชิกเป็นอย่างมาก