มท.3 เยือน กปน.ชม รง.มหาสวัสดิ์ เสริมความมั่นคงระบบส่งน้ำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามความคืบหน้าโครงการขยายกำลังการผลิตของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ระยะที่ 4 คาดเมื่อแล้วเสร็จประชาชนทั่วกรุงเทพฯจะมีน้ำใช้อย่างพอเพียง วันนี้ (12 ก.พ.53) นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางตรวจเยี่ยมกิจการ การประปานครหลวง หรือ กปน.อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบนโยบาย และรับฟังความคืบหน้าโครงการขยายกำลังการผลิตของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะกรรมการ กปน. ผู้ว่าการ กปน. พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ให้การต้อนรับ นายถาวร กล่าวว่า ขณะนี้ กปน.กำลังดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ระยะที่ 4 ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนกหลัก ครั้งที่ 8 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2552 ที่ผ่านมา มีวงเงินค่าก่อสร้างราว 790 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2555 สำหรับการก่อสร้างขยายกำลังการผลิตของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ มีทั้งหมด 8 ระยะ แต่ละระยะจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำครั้งละ 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อโครงการก่อสร้างระยะที่ 4 นี้แล้วเสร็จ จะผลิตน้ำได้วันละ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร และเมื่อดำเนินการครบทุกระยะในปี 2560 แล้ว จะทำให้โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์มีกำลังการผลิตน้ำถึงวันละ 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตลอดจนพื้นที่ฝั่งธนบุรีทั้งหมด มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ด้านนายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า โครงการนี้ยังเป็นการเสริมความมั่นคงของระบบส่งน้ำในอนาคต ซึ่ง กปน. สามารถส่งน้ำสลับพื้นที่กันระหว่างฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ เป็นการเสริมศักยภาพระบบส่งน้ำประปาให้ครบวงจรทั่วทุกพื้นที่รับผิดชอบตอบสนองความต้องการใช้น้ำของประชาชนได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายอยู่ดีมีสุขของกระทรวงมหาดไทย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด